Công chứng Nguyễn Hải Sâm Đà Nẵng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
NGUYỄN HẢI SÂM

106, đường 2/9, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng.

Những thủ tục, thuế và phí phải nộp khi mua bán nhà đất

Trong chuyển nhượng (hoặc mua bán) đất ở, nhà ở người bán, người mua còn phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí như sau:

Điều 22, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định người phát sinh thu nhập (tức người bán) phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS là 25% đối với thu nhập tính thuế (tức thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở). Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định 47/2003/NĐ-CP ngày 12/12/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ của Chính phủ, người mua nhà phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất với tỷ lệ 0,5% giá trị của nhà, đất.

Ngoài ra, khi tiến hành thủ tục xác nhận hợp đồng mua bán ở các cơ quan công chứng thì người đề nghị công chứng (một trong hai bên) phải nộp lệ phí theo quy định của cơ quan đó.

Về thủ tục mua bán nhà, bên bán phải mang đầy đủ giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (hay gọi là “sổ đỏ” hoặc giấy tờ tương đương);

2. Giấy tờ về nhân thân của bên bán gồm giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn (hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân).

Lưu ý, giấy tờ về nhân thân của bên bán phải bao gồm tất cả giấy tờ của tất cả những người có liên quan đến tài sản thường gồm cả hai vợ chồng. Bên mua mang theo giấy tờ về nhân thân gồm giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Hai bên tiến hành thủ tục chuyển nhượng (hoặc mua bán) tại cơ quan công chứng ở TP Hà Nội (Văn phòng Công chứng hoặc Phòng công chứng) theo hướng dẫn của cơ quan đó và được cơ quan đó xác nhận cho hợp đồng chuyển nhượng (hoặc hợp đồng mua bán) đất ở, nhà ở.

Sau khi xác nhận xong ở cơ quan công chứng thì người mua được quyền nhận các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển nhượng (hoặc hợp đồng mua bán) đã có xác nhận; giấy tờ về nhân thân bên bán.

Sau đó bên mua mang các giấy tờ trên liên hệ với phòng một cửa của UBND huyện nơi có căn nhà để làm thủ tục sang tên (hoặc cấp giấy) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.

Thủ tục công chứng mua bán, chuyển nhượng nhà đất:

Giấy tờ bên bán cần cung cấp

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau:

Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên , Môi trường

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng)

3. Sổ Hộ khẩu của bên bán (cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán

*Trong trường hợp bên bán gồm một người cần có các giấy tờ sau :

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân)

2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn)

3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thỏa thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thỏa thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

5. Hợp đồng ủy quyền bán ( Nếu có )

Giấy tờ bên mua cần cung cấp

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua (cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng)

2. Sổ hộ khẩu của bên mua (cả vợ và chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua.

4. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai

5. Hợp đồng ủy quyền mua (Nếu có)

VPCC sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:

Đất thuộc hộ gia đình.

Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài

Có người dưới 18

Có yếu tố nước ngoài

Có liên quan đến thừa kế

Bên bán bên mua là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Thực hiện thủ tục công chứng tại văn phòng:

Bước 1: Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ (Bản photo và bản gốc để đối chiếu); Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp, Gửi Fax, Email

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và các điều kiện công chứng, nếu thấy đủ điều kiện thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu không đủ điều kiện công chứng theo Luật định.

Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Hợp đồng, giao dịch sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang bộ phận thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: Các bên sau khi đã đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn). Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ.

Bước 5: Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại Phòng trả hồ sơ./.