Công chứng Nguyễn Hải Sâm Đà Nẵng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
NGUYỄN HẢI SÂM

106, đường 2/9, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng.

Công chứng hợp đồng giao dịch

I. CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN

Hồ sơ gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn;

3. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện (nếu là người đại diện)

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao trong hồ sơ có thể là bản chụp, bản in, bản đánh máy nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không cần phải có chứng thực.

Công chứng hợp đồng giao dịch

Lưu ý:

• Đương đơn phải xuất trình giấy tờ bản chính để đối chiếu với bản sao nộp trong Hồ sơ lưu.

II. CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH SOẠN THẢO THEO YÊU CẦU

Hồ sơ gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch do nhân viên lãnh sự soạn thảo nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng giao dịch;

3. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện (nếu là người đại diện)

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó.

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao trong hồ sơ có thể là bản chụp, bản in, bản đánh máy nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không cần phải có chứng thực.

Lưu ý:

• Đương đơn phải xuất trình giấy tờ bản chính để đối chiếu với bản sao nộp trong Hồ sơ lưu.